Remont elewacji wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania dawnego Gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego 

Głównym założeniem prac renowacyjnych elewacji jest podniesienie standardu technicznego ścian zewnętrznych budynku oraz przywrócenie wyglądu elewacji jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego projektu budynku. Prace obejmują głównie wyczyszczenie zabezpieczenie, zakonserwowanie oraz uzupełnienie elementów  elewacji, i to zarówno tych oryginalnych, jak i partii okładzin wymienionych na przełomie lat 70/80 ubiegłego stulecia. Oprócz prac renowacyjnych elewacji projekt obejmował swoim zakresem również przebudowę wnętrz wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji 4 i 5.

Lokalizacja: Katowice ul. Mickiewicza
Data: 2021 rok
Faza: Zrealizowany
EN PL
Scroll to Top