Przebudowa i nadbudowa wieży ciśnień oraz budowa trzech budynków mieszkalnych i dwóch mieszkalno-usługowych wraz z garażem podziemnym

Do istniejącej formy wieży zostają doprojektowane w sąsiedztwie budynki mieszkalne, które w swojej formie mają kształt prostopadłościenny. Ważnym elementem formy są tarasy, które nadają formie wyjątkowy charakter. Bryła została w taki sposób uformowana, aby maksymalnie eksponować wieżę, poprzez pęknięcie elewacji północno-wschodniej oraz spore wycięcie od ul. Sobieskiego. W ramach urozmaicenia elewacji zaprojektowano balkony o szerokość 1,80m.

Powierzchnia działki: 8529 m²
Powierzchnia zabudowy: 3261 m²
Powierzchnia użytkowa: 14448 m²
Kubatura: 73707 m³
Liczba kondygnacji: 4-7 + 1 (parking podziemny)
Lokalizacja: Gliwice, ul. Sobieskiego
Data: 2022 rok
Faza: Projekt wykonawczy
EN PL
Scroll to Top