Budynek mieszkalny wielorodzinny

Projektowany budynek jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym z parkingiem w przyziemiu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. Na parterze od strony ul. Marcinkowskiego planowane jest wejście do budynku oraz pom. składowania odpadów i pomieszczenia ciepłowni oraz wjazdy do garażu. W pozostałej kondygnacjach (do VI piętra) planowana jest funkcja mieszkaniowa. Budynek kryty jest dachem płaskim, o nachyleniu około 2%, część dachu garażu parteru została zaprojektowana jako tarasy. Główna bryła budynku ma 7 kondygnacji. Cały budynek swoją bryłą oraz elementami wykończenia wpisuję się w charakter otoczenia

Powierzchnia działki: 8529 m²
Powierzchnia zabudowy: 3261 m²
Powierzchnia użytkowa: 14448 m²
Kubatura: 73707 m³
Liczba kondygnacji: 4-7 + 1 (parking podziemny)
Lokalizacja: Katowice, ul. Marcinkowskiego
Data: 2019 rok
Faza: Zrealizowany
EN PL
Scroll to Top