Przebudowa śródmieścia Bytomia

 Rozpoczęła się przebudowa przestrzeni śródmieścia Bytomia na podstawie naszego projektu.

Inwestycja obejmuje wyburzenie starych kamienic przy jednoczesnym zachowaniu oraz zrewitalizowaniu elewacji posiadającej znaczne walory historyczne i estetyczne.

Całość projektu ma na celu przekształcenie terenu w ogólnodostępny, przyjazny mieszkańcom obszar rekreacyjno-integracyjny