Salon samochodowy

Budynek handlowo-usługowy (salon sprzedaży samochodów wraz z serwisem warsztatowym i kawiarnią) wraz z parkingami oraz zjazdami z dróg publicznych.

Obiekt posiada prostą minimalistyczną formę zbliżoną do kostki prostopadłościennej oraz przekryty został dachem płaskim kopertowym. Elewacja frontowa (od strony ul Łódzkiej) ma horyzontalny charakter, z dużą ilością przeszkleń.
Budynek zasadniczo podzielony jest na dwie strefy funkcjonalne. Pierwsza z nich mieści się na kondygnacji 1 i 2 jako część serwisowa z biurem obsługi klienta, sklepem z częściami oraz magazynami. Druga strefa zlokalizowana na kondygnacji 3 i 4 to część ekspozycyjna z biurami sprzedaży samochodów, częścią gastronomiczną w formie punktu coffe, biurami oraz zapleczem socjalnym.

Powierzchnia działki: 14580 m²
Powierzchnia zabudowy: 1040 m²
Powierzchnia użytkowa: 2425 m²
Kubatura: 13634 m³
Liczba kondygnacji: 4
Lokalizacja: Kalisz, ul. Łódzka
Data: 2018 rok
Faza: zrealizowany