Salon Renault

Ukształtowanie brył, z których zbudowano salon sprzedaży i obsługi samochodów wynika z podziału funkcjonalnego obiektu. Jako funkcję pierwszoplanową potraktowano salę ekspozycji i wydawania samochodów Renault, zlokalizowaną w pobliżu głównych ciągów komunikacji pieszej i samochodowej, na drugim planie znajduje się mniejsza sala ekspozycji samochodów Dacia, zamykająca całość obiektu. Na trzecim zaś planie znalazła się stacja napraw i obsługi samochodów, wraz z myjnią ręczną. Całość trzeciego planu jest cofnięta nieco w głąb i stanowiąca tło jak i podział optyczny dla obu ekspozycji. Podział przestrzenny i funkcjonalny podkreślono również zastosowanym detalem architektonicznym oraz materiałami użytymi do realizacji. I tak widoczne jest to, że powierzchnie ekspozycyjne są wysunięte do przodu i możliwie maksymalnie przeszklone, w przeciwieństwie do części serwisowej.

Powierzchnia działki: 3327 m²
Powierzchnia zabudowy: 856,3 m²
Powierzchnia użytkowa: 1000,55 m²
Kubatura: 5651,65 m³
Liczba kondygnacji: 2
Lokalizacja: Świętochłowice ul. Bytomska i DTŚ
Data: 2003 rok
EN PL
Scroll to Top