Pałac

Przedmiotowy budynek pałacu myśliwskiego będzie pełnił funkcję mieszkaniową.Forma budynku pozostaje zasadniczo bez większych zmian. Nowe rozwiązania architektoniczno-budowlane nie burzą jego formy wpisując się harmonijnie w obiekt.

Lokalizacja: Tychy, ul. Katowicka
Data: 2015 rok
Faza: Zrealizowany
EN PL
Scroll to Top