Kompleks handlowo-usługowy

Kompleks handlowo-usługowo-biurowy, myjnia samochodowa bezobsługowa oraz stacja paliw z myjnią automatyczną wraz ze zjazdami, drogami wewnętrznymi, parkingami oraz niezbedną infrastrukturą techniczną.


Bryła została wyraźnie podzielona na dwa główne elementy, jednokondygnacyjną salę sprzedaży oraz dwukondygnacyjną część usługowo-biurową. Dwie bryły nawzajem się przenikają tworząc harmonijny układ wpisujący się w otaczającą dookoła przestrzeń.

Powierzchnia działki: 9794 m²
Powierzchnia zabudowy: 2215 m²
Powierzchnia użytkowa: 2915 m²
Kubatura: 16740 m³
Liczba kondygnacji: 2
Lokalizacja: Tychy, ul. Sikorskiego
Data: 2019 rok
Faza: w trakcie realizacji