Hotel

Projektowany obiekt pełni funkcję hotelową.Budynek ma formę prostokąta i zadaszony jest w części hotelowej dachem dwuspadowym o spadku 450, natomiast klatki schodowe przekryte są dachem jednospadowym o spadkach 20. Bryła dachu główna o wymiarach w linii okapu konstrukcji dachowej 13,65m x 27,55m, wymiary zewnętrzne budynku 15,10m x 29,43m, wys.14,21m.Wejście główne do obiektu od strony północno wschodniej, w odległości (ok. 28 m) od nowo projektowanej drogi lokalnej. Główne wejście zaakcentowane jest szkleniem w ścianie frontowej. Od strony południowej, od dłuższej strony budynku znajduje się drugie wejście do restauracji.Od strony funkcjonalnej obiekt jest podzielony na dwie strefy:- parter – recepcja z restauracją, kuchnią, biurami, sekretariatem oraz toalety.- piętra – pokoje hotelowe, pomieszczenia techniczne.Dostęp pieszy jak i kołowy do budynku i parkingu możliwy będzie z jednej strony, za pośrednictwem wybudowanego chodnika przyulicznego oraz wjazdu od strony nowo projektowanej drogi lokalnej.

Powierzchnia działki: 1503 m²
Powierzchnia zabudowy: 399,69 m²
Powierzchnia użytkowa: 1151,97 m²
Kubatura: 5543,14 m³
Liczba kondygnacji: 3 + 1 (podziemna)
Lokalizacja: Ustroń, ul. Baranowa
Data: 2008 rok
Faza: Koncepcja
EN PL
Scroll to Top