Apart Hotel w Katowicach

Budynek hotelowy z funkcją usługowo-handlową, z instalacjami wewnętrznymi, zjazdami, infrastrukturą techniczną oraz parkingiem podziemnym wraz z rozbiórką i przebudową istniejących budynków.

Obiekt nawiązuje do zabytkowego Domu Powstańca przy ul. Matejki 3 z 1937 r. uzupełniając tym samym narożnik kwartału. Na parterze oraz 1 piętrze planowane są usługi, handel oraz biura. Pokoje hotelowe przewidziano na piętrach 2-8. Natomiast na kondygnacji najwyższej znajduje się gastronomia. Na kondygnacji podziemnej (-I) projektowany jest parking podziemny oraz pom. techniczne.

Powierzchnia działki: 2930 m²
Powierzchnia zabudowy: 930 m²
Powierzchnia użytkowa: 4025 m²
Kubatura: 6300 m³
Ilość apartamentów: 130
Liczba kondygnacji: 10 + 1 (parking podziemny)
Lokalizacja: Katowice ul. Matejki/Sądowa
Data: 2018 rok
Faza: koncepcja