Budynek mieszkalny wielorodzinny

Projektowany budynek jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym z podziemnym parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. Na wszystkich kondygnacjach (do IV piętra) planowana jest funkcja mieszkaniowa. Na kondygnacji poniżej (-I) projektowany jest garaż oraz pom. techniczne. Kondygnacja -I jest kondygnacją podziemną. Budynek kryty jest dachem płaskim, o nachyleniu około 2%, część dachu garażu poziomu -I została zaprojektowana jako dach zielony, będący kontynuacją zieleni otaczającej budynek. Główna bryła budynku ma 4 kondygnację. Cały budynek swoją bryłą oraz elementami wykończenia wpisuję się w charakter otoczenia.

Powierzchnia działki: 4664 m²
Powierzchnia zabudowy: 1524 m²
Powierzchnia użytkowa: 6745 m²
Kubatura: 31280 m³
Liczba kondygnacji: 6 + 1 (parking podziemny)
Lokalizacja: Gliwice, ul. Poezji
Data: 2018 rok
Faza: Zrealizowany
EN PL
Scroll to Top