Budynek magazynowy z częścią biurowo-socjalną

Projekt budynku usługowo-handlowego wraz z parkingami, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi (w tym instalacją gazu oraz zbiornikami retencyjnymi kanalizacji deszczowej, instalacją tryskaczową wraz z podziemnym zbiornikiem na wodę i pompownią) oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Powierzchnia działki: 21109 m²
Powierzchnia zabudowy: 7914,18 m²
Powierzchnia użytkowa: 8180,92 m²
Kubatura: 97298,62 m³
Liczba kondygnacji: 3
Lokalizacja: Zabrze ul. Knurowska
Data: 2017 rok
Faza: Projekt
EN PL
Scroll to Top