Budynek magazynowy z częścią biurowo-socjalną

Budynek magazynowy z częścią biurowo-socjalną oraz infrastrukturą techniczną i drogową.

Powierzchnia działki: 21109 m²
Powierzchnia zabudowy: 9229 m²
Powierzchnia użytkowa: 9747 m²
Kubatura: 109520 m³
Liczba kondygnacji: 1-3
Lokalizacja: Zabrze, ul. Knurowska
Data: 2017 rok
Faza: w trakcie realizacji