Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach

Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową.


Na wszystkich piętrach (do III piętra) planowana jest funkcja mieszkaniowa. Na kondygnacji podziemnej (-I) projektowany jest garaż oraz pom. techniczne. Budynek wyposażony będzie w jedną windę osobową.

Powierzchnia działki: 1354 m²
Powierzchnia zabudowy: 525 m²
Powierzchnia użytkowa: 1411 m²
Kubatura: 6300 m³
Ilość mieszkań: 24
Liczba kondygnacji: 4 + 1 (parking podziemny)
Lokalizacja: Gliwice, ul. Ossolińskich
Data: 2018 rok