Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne

Katowice, Piotrowice

Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową

Powierzchnia działki: 19 585 m²
Powierzchnia zabudowy: 5 256 m²
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 16 600 m²
Kubatura: 81 400 m³
Ilość mieszkań: 328
Liczba kondygnacji: 5+1 (parking podziemny)

Lokalizacja: Katowice, ul. Piotrowice
Data: 2015
Faza: koncepcja