Koncepcja przebudowy pawilonu pod zprzedaż Ferrari

Krótki opis projektu