Budynek mieszkalny wielorodzinny

Tychy, ul. Damrota

Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na mieszkalny wraz z nadbudową i ze zmianą konstrukcji dachu, budowa budynku mieszkalnego oraz budowa garażu podziemnego

W budynku zaprojektowano łącznie 35 mieszkań na 4 kondygnacjach, 16 w obiekcie adaptowanym oraz 19 w nowoprojektowanym. Projekt zakłada również jednokondygnacyjny garaż podziemny

Powierzchnia działki: 2 592 m²
Powierzchnia zabudowy: 995 m²
Powierzchnia użytkowa: 3 693 m²
Ilość mieszkań: 35
Liczba kondygnacji: 4 +1 (parking podziemny)

Lokalizacja: Tych, ul. Damrota
Data: 2017
Faza: w trakcie realizacji