Budynek Mieszkalny Wielorodzinny

Sosnowiec, ul. Kielecka

Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową, parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową

Na parterze planowane są usługi handlu oraz pom. składowania odpadów. W pozostałej części parteru, oraz na wszystkich wyższych piętrach (do VI piętra) planowana jest funkcja mieszkaniowa. Na kondygnacji podziemnej (-I) projektowany jest garaż, komórki lokatorskie oraz pom. techniczne. Budynek wyposażony będzie w dwie windy dla każdego z dwóch pionu komunikacyjnych.

Powierzchnia działki: 7 103 m²
Powierzchnia zabudowy: 1 779 m²
Powierzchnia wewnętrzna: 14 870 m²
Kubatura: 42 233 m³
Ilość mieszkań: 143
Liczba kondygnacji: 6 + 1 (parking podziemny)

Lokalizacja: Sosnowiec, ul. Kielecka
Data: 2018
Faza: w trakcie realizacji