Budynek mieszkalny wielorodzinny

Katowice, os. 1000-lecia

Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową

Powierzchnia działki: 6 914 m²
Powierzchnia zabudowy: 1 255 m²
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 23 000 m²
Kubatura: 81 575 m³
Ilość mieszkań: 240
Liczba kondygnacji: 22 + 3 (parking podziemny)

Lokalizacja: Katowice, os. 1000-lecia
Data: 2015
Faza: koncepcja