Budynek Mieszkalny Wielorodzinny

Gliwice, ul. Ossolińskich

Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową.

Na wszystkich piętrach (do III piętra) planowana jest funkcja mieszkaniowa. Na kondygnacji podziemnej (-I) projektowany jest garaż oraz pom. techniczne. Budynek wyposażony będzie w jedną windę osobową.

Powierzchnia działki: 1 354 m²
Powierzchnia zabudowy: 525 m²
Powierzchnia użytk. mieszkań: 1 411 m²
Kubatura: 6 300 m³
Ilość mieszkań: 24
Liczba kondygnacji: 4 + 1 (parking podziemny)

Lokalizacja: Gliwice, ul. Ossolińskich
Data: 2018
Faza: w trakcie realizacji