Budynek hotelowy z funkcją usługowo-handlową

Katowice, ul. Matejki

Budynek hotelowy z funkcją usługowo-handlową, z instalacjami wewnętrznymi, zjazdami, infrastrukturą techniczną oraz parkingiem podziemnym wraz z rozbiórką i przebudową istniejących budynków

Obiekt nawiązuje do zabytkowego Domu Powstańca przy ul. Matejki 3 z 1937 r. uzupełniając tym samym narożnik kwartału. Na parterze oraz 1 piętrze planowane są usługi, handel oraz biura. Pokoje hotelowe przewidziano na piętrach 2-8. Natomiast na kondygnacji najwyższej znajduje się gastronomia. Na kondygnacji podziemnej (-I) projektowany jest parking podziemny oraz pom. techniczne.

Powierzchnia działki: 2 930 m²
Powierzchnia zabudowy: 930 m²
Powierzchnia użytk. pokoi: 4 025 m²
Kubatura: 6 300 m³
Ilość apartamentów: 130
Liczba kondygnacji: 10 + 1 (parking podziemny)

Lokalizacja: Katowice, ul. Matejki/Sądowa
Data: 2018
Faza: koncepcja